• 1 QEYDİYYATDAN
  KEÇİN
 • 4 NƏTİCƏLƏRİ
  ÖYRƏNİN
 • 2 DAXİL
  OLUN
 • 3 SUALLARI
  CAVABLANDIRIN