FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
ELANLAR

Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü Respublika liseyinə qəbul olmuş şagirdlərin və onların valideynlərinin nəzərinə!

16.09.2020

         Şagirdlərin şəxsi işlərini bu gün saat 12:00-a qədər oxuduqları məktəblərdən götürmək tələb olunur.