FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
Klublar

Məktəbdəki klublar 

1. Conversation club - Liseymizdə şagirdlərin xarici dil biliklərinin inkişaf etdirilməsi üçün conversation club fəaliyyət göstərir. Klub məktəbimizin məzunu

Güllü Eldarova tərəfindən təşkil edilir.

2. Təlim klubu- Məktəbdə  qeyri formal tədrisin inkişaf etdirilməsi üçün təlim klubu mövcuddur. Klubda natiqliq,liderlik, komanda quruculuğu,fərdi inkişaf,zamanın idarə olunması və.s mövzular tədris olunur.

3. Debat klubu- Analitik düşüncənin və natiqlik bacarıqlarının təkminləşdirilməsi üçün liseymizdə mövcud olan  debat klubda ənənəvi olaraq təlimlər keçirilir. 

4.Məzun klubu -  Klub məktəb -məzun şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi , eləcə də birgə layihələrin təşkil edilməsi üçün fəaliyyət göstərir