FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
Sosial layihələr

1.Məzunlarla görüşlər

Liseymizdə şagirdlərin dünyagörüşünü artırmaq məqsədi ilə mütəmadi olaraq məzunlarla birgə layihələr və görüşlər keçirilir

2.Sosial teatr

Şagirdlərin praktiki  bacarıqlarının artırılmasl üçün teatr əsaslı təlimlər təşkil olunur

3.Liseymizdə mütəmadi olaraq müxtəlif universitetlərə və şirkətlərə info turlar həyata keçirilir