FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
Dəyərlərimiz

Yaradıcılıq

Dərsdən kənar faəlliyyət olaraq və effekitiv təhsil əldə etmek üçün  debat,eko, ingilis dili klubları, intelektual oyunlar, təlim klubu kimi aktivitilərin səmərəli tətbiqi

Keyfiyyət

Hər bir şagirdə fərdi yanaşaraq onun bilik və bacarıqlarının inkişaf etdililməsi

İxtisaslaşma

7 ci sinifdən şagirdlərə  təmayül fənnləri üzrə xüsusi  proqramın tədris olunması