FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
Rəhbərlikdən mesaj

Fizika riyaziyyat təmayüllü lisey artıq 50 ildir ki, fəaliyyət göstərərək ölkəmizin tədrisinə sözügedən təmayül üzrə töhvə verməkdədir. Liseymizə qəbul 7,8,9 cu siniflərdən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  keçirtdiyi imtahanalar vasitəsilə aparılır.

Məlumat üçün qeyd edək ki, liseymizin məzunları arasında dünyanın aparıcı universitetlərində çalışan və və ya təhsil alan, dövlət və özəl sahədə fəaliyyət göstərən mütəxəsislər geniş yer tutur. Bu mənada liseymizdə şagirdlərin potensilanın üzə çıxarıması ülün hərtərəfli şərait yaradılmışdır.

Tədris keyfiyyətinin artırılması üçün əsas fəaliyyətlərimizdən biri də məzun – məktəb, valideyn -məktəb  münasibətlərini inkişaf edtirməkdir.Eyni zamanda məktəbimizdə təşkil olunan dərsdən kənar faəliyyətlər buna zəmin yaradır

Gələcəkdə yüksək ixtisaslı müxtəxəssis kimi yetiəşərək cəmiyyətə faydalı olmaq istəyən hər bir şagirdi liseymizdə görmək xoş olardı
Hörmətlə

Tariyel Talıbov

Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü Respublika liseyinin direktoru