FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
ELANLAR

VIIA sinfində valideyin iclası keçiriləcək

03.06.2016

03.06.2016-cı ildə saat 13-30 da sinif rəhbəri Məmmədova Mahirə müəllimənin rəhbərliyi ilə VIIA sinfində valideyein iclası keçiriləcəkdir. İclas zamanı valideyinlər  şagirdlərin qiymətləndirilməsi və dərsə davamiyyəti haqqında məlumatlanacaqlar.