FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
TƏDBİRLƏR

19 aprel – Botanika bagi (8 a ve 8ç sinifler)

19.04.2016

19 aprel – Botanika bagi (8 a ve 8ç sinifler)