FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
TƏDBİRLƏR

20 aprel - "Azərbaycanın dərman bitkilərini tanıyaq və qoruyaq" adlı konfrans (7-ci sinifler)

20.04.2016

20 aprel - “Azərbaycanın dərman bitkilərini tanıyaq və qoruyaq” adlı  konfrans (7-ci sinifler)