FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
TƏDBİRLƏR

14 aprel - "Paint boll" oyunu (9b)

14.04.2016

14 aprel - “Paint boll” oyunu (9b)