FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
TƏDBİRLƏR

7 aprel – Dünya saqlamlıq günü (9-cu sinif )

07.04.2016

7 aprel – Dünya saqlamlıq günü (9-cu sinif )