FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
TƏDBİRLƏR

18 aprel - Tarix abidələri və mühafizəsi günü (9c)

18.04.2016

18 aprel - Tarix abidələri və mühafizəsi günü (9c)