FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
TƏDBİRLƏR

12 aprel – Qafqaz universitetinə səfər (8 a sinfi)

12.04.2016

12 aprel – Qafqaz universitetinə səfər (8 a sinfi)