FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
XƏBƏRLƏR

Gələcəkdə fizika və riyaziyyat fənləri üzrə Azərbaycanı beynəlxalq fənn olimpiadalarında təmsil edəcək namizəd şagirdlərin seçim imtahanı keçirildi

05.11.2016

5 noyabr tarixdə Fizika- riyaziyyat və informatika təmayüllü liseydə , gələcəkdə fizika və riyaziyyat fənləri üzrə Azərbaycanı beynəlxalq fənn olimpiadalarında təmsil edəcək namizəd şagirdlərin seçim imtahanı keçirildi.100-dən çox şagird öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirməyə çalışıblar.