FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
XƏBƏRLƏR

Eko klubun üzvləri Zoologiya muzeyində

15.02.2018

Liseyimizdə fəaliyyət göstərən Eko klubun üzvləri Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunda fəaliyyət göstərən Zoologiya muzeyinə ekskursiyaya getdilər. Muzeydə Azərbaycan ərazisində yaşayan onurğasızlar, balıqlar, suda-quruda yaşayanlar, sürünənlər, quşlar və məməlilər haqqında məlumatlandılar.