FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
XƏBƏRLƏR

ADA Universitetinə ekskursiya

06.12.2019

04 dekabr 2019-cu il tarixində Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin Xb sinfinin şagirdləri ADA Universitetində ekskurisyada oldular.

Şagirdlər Universitetin kitabxanası, bayraq meydanı, A binası ilə tanış oldular. Eyni zamanda, xaricdə təhsil haqqında ətraflı məlumat aldılar.