FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
XƏBƏRLƏR

Növbəti sınaq

10.02.2020

Növbəti sınaq: 23.02.2020-ci il tarixdə saat 10:00-da keçiriləcəkdir.