FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
XƏBƏRLƏR

''Təbiət və səmərəli texnologiya''

16.05.2016

Təbiət Elmləri İctimai Birliyinin təlimçiləri Rövşən Əkbərov və Toğrul İbrahimov "Təbiət və səmərəli texnologiya" mövzusundə çıxış ediblər. Canlıların xüsusiyyətlərinin texnologiyada təqlid olunmasından, bununla da daha səmərəli və ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların əldə olunmasından danışılıb. Təlimdən sonra iştirakçıların sualları cavablandırılıb.