FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
Sorğu 1

  • Məktəb rahat və təhlükəsizdir
  • Təhsilin keyfiyyəti yüksəkdir
  • Məktəb rəhbərliyi, müəllimlər pozitiv mühit yaradır və şagirdlərə dostyana münasibət göstərirlər
  • Şagirdlər məktəbdəki qaydaları qəbul edir və onlara riayət edirlər
  • Məktəb rəhbərliyi və müəllimlər şagirdlərin ciddi problemləri olduğu halda onları dinləyirlər
  • Müəllimlərin çoxu dərslərdə şagirdlərin fikirlərini dinləməyə maraqlıdır
  • Müəllimlər şagirdlərdə müzakirə etmək, diskussiya bacarığını inkişaf etdirirlər
  • Məktəblə valideynlər şagirdlərin nailiyyətləri üçün birgə əməkdaşlıq edirlər
  • Valideynlərlə birlikdə sinfin fəaliyyət planı müzakirə olunur
  • Müəllimlər savadlıdır və müasir təhsil standartlarına cavab verir