FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
"Son zəng" tədbiri

"Son zəng" tədbiri

Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü Respublika liseyi üzrə RFO qalibləri – 39 medal

Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü Respublika liseyi üzrə RFO qalibləri – 39 medal

10ç sinfinin "Qəzet maketinin hazırlanmasi" adlı layihə işləri

10ç sinfinin "Qəzet maketinin hazırlanmasi" adlı layihə işləri

TANITIM VİDEOSU