FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
"Qəzet maketinin sxemi"

"Qəzet maketinin sxemi"

V Fizika olimpiadasının qalibləri mükafatlandırıldı.

V Fizika olimpiadasının qalibləri mükafatlandırıldı.

"Ədəbiyyat biliciləri" adlı müsabiqənin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi

"Ədəbiyyat biliciləri" adlı müsabiqənin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi

TANITIM VİDEOSU