FİZİKA, RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA TƏMAYÜLLÜ
RESPUBLİKA LİSEYİ
Fizika-riyaziyyat və informatika təmayüllü Respublika liseyində riayziyyat fənninin tədrisi

Fizika-riyaziyyat və informatika təmayüllü Respublika liseyində riayziyyat fənninin tədrisi

Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə açıq dərs keçirildi

Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə açıq dərs keçirildi

VII siniflər üçün Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dili fənləri üzrə monitorinq

VII siniflər üçün Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dili fənləri üzrə monitorinq

TANITIM VİDEOSU